مشاوره مدیریت مالی و بودجه‌بندی

مشاوره مدیریت مالی

هدف اصلی یک واحد تجاری را می توان به حداکثر رساندن ارزش بنگاه در طولانی مدت دانست. این هدف را می توان در قالب حداکثر ثروت بیان کرد. با این دیدگاه ، به جای تمرکز مستقیم بر سود ، ارزش جاری شرکت مورد تأکید قرار می گیرد.

مدیر مالی در راستای هدف اصلی مدیریت مالی ، این هدف را به اهداف فوری و قابل دستیابی تر ترجمه می کند. بر این اساس ، وظایف مدیر مالی از دو منظر قابل بررسی است:

وظایف مدیر مالی از دیدگاه نقدینگی و سودآوری

-تأمین منابع مالی

-پیش‌بینی جریان نقدی

-اداره جریان منابع مالی داخلی

-قیمت‌گذاری

-کنترل هزینه

-اندازه‌گیری بازده موردنظر

وظایف مدیر مالی از منظر آنچه باید اداره گردد

-مدیریت دارائی‌ها

-مدیریت منابع مالی

مشاور مدیریت مالی با مشتری همکاری می کند تا برنامه های مالی سازمانی را برای پرداخت، سرمایه گذاری، بازنشستگی و بیمه بر اساس استراتژی کلان سازمان اجرا کند.

مشاوران مالی با ارائه اطلاعات و راهنمایی در مورد موضوعاتی از جمله تصمیمات مالیاتی ، سرمایه گذاری و بیمه ، با شرکت ها یا افراد برای برنامه ریزی درمورد امور مالی آینده خود همکاری می کنند. این مشاوران اغلب مشاور مالی نامیده می شوند. مشاوران همچنین می توانند در خرید و فروش سهام و اوراق بهادار به مشتریان خود مشاوره دهند. برخی از مشاوران در شرکتهای مشاوره ای فعالیت می کنند که بر نیازهای مالی شرکتها یا صنایع خاص متمرکز هستند.

به‌طوراجمالی، مدیر مالی در وهله اول به عنوان یكی از تصمیم گیرندگان واحدهای اقتصادی در گروه مدیران شركت برای به حداكثر رساندن سود مشاركت می كند و دوم اینکه به عنوان یك كارشناس امور مالی مدیریت مالی واحد تجاری را بر عهده می گیرد.

مشاور مالی به چگونگی هزینه های نقدی ، مدیریت بدهی و مسائل مربوط به پروژه های داخلی خاص ، مالکیت یا سایر برنامه های اصلی رشد می پردازد.

 خدمات گروه مشاوره بین المللی ایرانیان فردا در زمینه مشاوره و آموزش بودجه بندی و مدیریت مالی :

  • مشاوره و اجرای برنامه ریزی استراتژیک مالی ( ورشکستگی، تصفیه، ادغام، تملک،…)
  • مشاوره و بودجه بندی
  • حسابرسی تخصصی در زمینه سوء استفاده مالی و کلاهبرداری
  • مشاوره در مورد خرید برنامه های مالی و حسابداری
  • مشاوره در زمینه حسابرسی دفاتر رسمی و مالیات

ما خدمات مشاوره حرفه ای و استراتژی را برای شرکت های نوپا و بزرگ و استارتاپ ها ارائه می دهیم. مشاوره مبتنی بر  اطلاعات بازار و پشتیبانی منحصر به فرد برای برنامه ریزی استراتژیک مشتری و تصمیمات اجرایی خواهد بود.