گروه مشاوره بین المللی ایرانیان فردا  ارائه‌دهنده خدمات مهندسی مشاور در تخصص‌های مدیریت برنامه ریزی ، برآورد ، پروژه های عمرانی ، شهرسازی، سازه و تأسیسات، توسعه منطقه ای،IT 

به شرح زیر می‌باشد.

مطالعات و طراحی,ومدیریت پروژه مجموعه های بزرگ شهری و انواع ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی، ورزشی، فرهنگی و هتل.
مطالعات و طراحی سازه و تاسیسات برق و مکانیک پروژه های ساختمانی.
مطالعات و طراحی شهرسازی شامل امکان سنجی و مطالعات اقتصادی،مطالعات زیست محیطی، تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهرها، برنامه ریزی شهری، طراحی شهری و منظر، طرح های کالبدی شهری و منطقه ای، ساماندهی و بهسازی بافت های فرسوده شهری.